Polish English Hungarian

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych mieszkaniach, stanowią cenny surowiec wtórny. Głównym składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg.

Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym. Natomiast jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zamówienia indywidualnego, czyli „usługi na telefon”, pamiętając, że odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady - kontenery lub pojemniki typu "big-bag", które mogą zostać dostarczone i odebrane przez firmę wywozową lub usuwać poprzez samodzielne dostarczenie przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady budowlane i rozbiórkowe można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości do 0,5 m3 z danej nieruchomości położonej na terenie Miasta Radzyń Podlaski bez ponoszenia dodatkowych opłat. PSZOK znajduje się przy ul. Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim, na terenie bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.z o.o. (PUK).