Polish English Hungarian
Dzisiaj jest: 22 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Co ze strefą ekonomiczną?

IMG 0078W listach od mieszkańców Radzynia i lokalnych mediów napływających do Urzędu Miasta powtarza się pytanie o stan przygotowań do utworzenia w Radzyniu strefy ekonomicznej. Temat ten podjęty został na sierpniowej sesji Rady Miasta.

Ta kwestia jest dla władz miasta sprawą priorytetową, ponieważ przyczyniłaby się do powstania w mieście nowych miejsc pracy i od dwóch lat trwają działania w tym kierunku. Jednak droga do jej powstania jest długa, o czym uprzedzał obecny burmistrz Jerzy Rębek w czasie kampanii wyborczej.

Co się udało zrobić na Maryninie

Miasto Radzyń dysponuje na terenie Marynina (ujmując to umownie, ponieważ jest to teren miasta) 50 ha, ale w drobnych działeczkach, poprzeplatanych działkami prywatnymi. Wcześniej nie były podejmowane działania zmierzające do scalenia gruntów.

Burmistrz Jerzy Rębek wystąpił do poprzedniego wojewody o prośbą o przekazanie miastu ok. 2 ha ziemi, które były w zasobach Skarbu Państwa, a które mają istotne znaczenie przy procesach scalania. Wówczas otrzymał odpowiedź odmowną. Po ponownym wystąpieniu w tej sprawie już do obecnego wojewody w marcu 2016 roku - sprawa została rozpatrzona pozytywnie. Jednak by doszło do scalenia, miasto powinno wykupić grunty od prywatnych właścicieli, a ci są temu niechętni. Komasacja przeprowadzona przez Miasto jest praktycznie niemożliwa.

Dlaczego? - Po pierwsze dlatego, że zamierzamy te tereny wprowadzić do Planu Zagospodarowania Przestrzennego jako tereny przeznaczone pod przemysł i wartość tych gruntów będzie znacznie wyższa od zwykłych działek przeznaczonych do użytkowania rolniczego - wyjaśniał na sesji burmistrz Jerzy Rębek. - Gdybyśmy chcieli scalić te grunty - łącznie byłoby to ok. 100 ha - musielibyśmy wydać na to ok. 10 mln zł. To jest niemożliwe i dlatego pójdziemy tym tropem, jaki został zainicjowany przez firmę Braun: prywatny inwestor kupuje, skupia działki, tworzy pewien obszar i występuje do Specjalnej Strefy Ekonomicznej o uznanie tego terenu za prywatną podstrefę. To jest możliwe, prawo dopuszcza taką procedurę. Drugim przykładem jest firma Furineo: Rada Miasta podjęła uchwałę intencyjną wyrażającą wolę utworzenia podstrefy prywatnej, na prywatnych gruntach.

- Oczekujemy na inwestorów - oni są najbardziej istotnym elementem tego przedsięwzięcia, jakim jest Specjalna Podstrefa Ekonomiczna - podsumował włodarz miasta.

Nowe tereny inwestycyjne

- Obecnie mamy już decyzję Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który określił granicę zabytku w mieście. Problem ten istniał w naszym mieście od lat 60 – informuje Jerzy Rebek. - Jest to olbrzymi sukces, bo stanowi warunek niezbędny do podejmowania kolejnych działań. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, co jest wstępem do opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W tym planie wyznaczone zostały nowe tereny inwestycyjne, przeznaczone pod przemysł. - W przyszłym roku mam nadzieję uchwalić ten plan, wprowadzić grunty jako przemysłowe do Planu zagospodarowania i dopiero będzie można podjąć starania o wprowadzenie ich do strefy ekonomicznej – mówi burmistrz Jerzy Rębek. - Moi poprzednicy mogli to już dawno zrobić. Dlaczego się tym nie zajęli? Sądzę, że nie myśleli perspektywicznie. Ja myślę perspektywicznie i chcę wprowadzić nowe tereny przemysłowe w dwóch miejscach: w Maryninie i przy drodze krajowej 63 – przy ul. Wisznickiej. To są tereny perspektywiczne, na pewno zostaną zauważone przez inwestorów, szczególnie gdy przez Radzyń zostanie przeprowadzona droga ekspresowa S 19 (Via Carpatia), co jest już przesądzone na szczeblu rządowym.

Tymczasem Miasto zabiega o ściągnięcie nowych przedsiębiorców do Radzynia. - Jako Miasto nie możemy tworzyć miejsc pracy, nasze zadanie polega na tworzeniu warunków sprzyjających przedsiębiorcom – wyjaśnia włodarz Radzynia. Burmistrz przytacza przykład efektu starań Miasta o przyciągnięcie przedsiębiorców do Radzynia, tworzenia dobrej atmosfery dla inwestorów, ae również budowy infrastruktury – chodzi o firmę Furineo Sp. Z o.o. z Siedlec.

Przypomnijmy, że rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2016 r. poszerzona została Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. W podstrefie Radzyń Podlaski decyzja dotyczy objęcia strefą nieruchomości stanowiących własność FURINEO Sp. z o.o. przy ul. Budowlanych. Przed rokiem - 26 stycznia 2016 r. stosowną uchwałę, wyrażającą zgodę na poszerzenie strefy podjęła Rada Miasta Radzyń Podlaski.

Nieruchomość ma powierzchnię 5,8802 ha, w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski" przeznaczona jest pod tereny przemysłowe i usługi wielobranżowe.

Działania logistyczne

- Dla mnie jest to bardzo ważna sprawa - podkreśla Jerzy Rębek. Niezwykle istotne jest zagospodarowanie działek, które są własnością prywatną, a które leżą na terenie przemysłowym przy ul. Budowlanych i Międzyrzeckiej. - Tu również zachęcamy przedsiębiorców do inwestowania. Nie jesteśmy właścicielem terenu, możemy być jedynie pośrednikiem - w dobrym słowa znaczeniu – kojarzącym przedsiębiorców z właścicielami działek – dodaje burmistrz.

Miasto nie ma obowiązku, a nawet możliwości tworzenia nowych zakładów pracy, ale może zajmować się tworzeniem mechanizmów ekonomicznych, logistyką związana z umożliwieniem przedsiębiorcom tworzeniem nowych miejsc pracy. To, co Miasto może zrobić, to zachęta do inwestowania poprzez wsparcie logistyczne i budowę infrastruktury.

W Radzyniu przykładem takich działań jest właśnie ulica Budowlanych.

- Miasto rozwija infrastrukturę w tym miejscu – doprowadzimy kanalizację, aby jeden z przedsiębiorców mógł budować kolejne hale – zapowiada burmistrz Radzynia. - Obecnie mamy mamy w rejonie ulicy Budowlanych dwie podstrefy – B. Braun, Furineo, ale jest jeszcze kilkadziesiąt hektarów w rękach prywatnych właścicieli, są przedsiębiorcy zainteresowani tym, by tam ulokować swoje przedsiębiorstwa.

Miasto opracowuje projekt techniczny nowej ulicy, która skomunikuje ogromny teren i ułatwi inwestowanie w tym miejscu nowym przedsiębiorcom. Problemem, który przedłuży realizację tej inwestycji jest olbrzymi koszt budowy węzła komunikacyjnego (według kosztorysu 3,6 mln zł), który umożliwiałby zjazd z drogi krajowej nr 19 w głąb terenów przemysłowych. Na ten temat pisaliśmy: http://radzyn-podl.pl/9-informacje/1507-droga-i-zjazd-powstana-ale-trzeba-zapewnic-bezpieczenstwo-uzytkownikow-i-trwalosc-inwestycji.html

MAPA INTERAKTYWNA

Mapa interaktywna

PROJEKTY UNIJNE RPO WL 2007 - 2013

Projekty Unijne 2007-2013

ostrzezenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Koncert "Szlachetna Paczka"

25 listopad 2017 18:00

Wieczór autorski z Agatą Grzybowską

01 grudzień 2017 18:00

Spotkanie z fantastyką

02 grudzień 2017 14:00

Kiermasz Mikołajkowy

03 grudzień 2017 14:00

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

BUDŻET OBYWATELSKI

budzet obywatelski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA

ZAPROSZENIA

Zaproszenia na Sesje Rady Miasta

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

e mapa radzyn podl

REWITALIZACJA MIASTA

MIASTA PARTNERSKIE

Miasto partnerskie Egyek WęgryMiasto partnerskie Nowy Tomyśl Polska

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Trasa ścieżki rowerowej

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Mapa zagospodarowania przestrzennego