Polish English Hungarian
Dzisiaj jest: 24 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Trzy propozycje do budżetu obywatelskiego

W miniony piątek, 4 sierpnia minął termin składania propozycji do budżetu obywatelskiego. Do Urzędu Miasta dotarły 3 projekty, pod którymi, zgodnie z wymaganiami, złożyło podpisy co najmniej 50 mieszkańców.

Projekty te dotyczą:

1/ budowy odcinka ulicy Podlaskiej z chodnikiem – od posesji nr 5 do cmentarza parafialnego (szacunkowy koszt wnioskowanej inwestycji - ok. 100 tys. zł).

2/ zagospodarowania przestrzeni nad zalewem radzyńskim na miejsce spotkań i rekreacji ("Zalew OdNowa") (wartość projektu określona została na 99,9 tys. zł).

3/ przeprowadzenia badań w krypcie południowej kościoła p.w. Świętej Trójcy wraz z konserwacją, rekonstrukcją i urządzeniem ekspozycji zabytków (szacunkowy koszt wnioskowanego zadania - 100 tys. zł).

Projekty, które wpłynęły do UM we wskazanym terminie, będą poddane ocenie formalnej. W pierwszej kolejności zostaną zweryfikowane podpisy (nastąpi sprawdzenie, czy osoby, które się podpisały, mają status mieszkańca i czy ukończyły 16 lat). Następnie wnioski trafią do odpowiednich komórek Urzędu Miasta celem sprawdzenie, czy spełniają inne warunki dopuszczające do realizacji projektu.

Przypomnijmy, że jednym z ich jest, by inicjatywa, którą chcemy zaproponować (np. budowa chodnika, poprawa ulicy, budowa placu zabaw itd.) miała lokalizację na gruncie Miasta, a nie - będącym własnością prywatną czy np. należącym do powiatu. Inny – to nieprzekroczenie 100 tys. zł na realizację projektu.

MAPA INTERAKTYWNA

Mapa interaktywna

PROJEKTY UNIJNE RPO WL 2007 - 2013

Projekty Unijne 2007-2013

ostrzezenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Zapraszamy na Recital Chopinowski w ramach XXXIV Dni Karola Lipińskiego

28 październik 2017 18:00

Wystawa plastikowych modeli redukcyjnych

29 październik 2017 12:00

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

BUDŻET OBYWATELSKI

budzet obywatelski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA

ZAPROSZENIA

Zaproszenia na Sesje Rady Miasta

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

e mapa radzyn podl

REWITALIZACJA MIASTA

MIASTA PARTNERSKIE

Miasto partnerskie Egyek WęgryMiasto partnerskie Nowy Tomyśl Polska

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Trasa ścieżki rowerowej

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Mapa zagospodarowania przestrzennego