Polish English Hungarian
Dzisiaj jest: 22 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski potwierdził przyjęcie wniosku PUK: Będzie dofinansowanie Stacji Uzdatniania Wody!

pukUrząd Marszałkowski potwierdził, że wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń Podlaski" został przyjęty do dofinansowania. "Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i otrzymał pozytywna ocenę, uzyskując 63 punkty" czytamy w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jakie dotarło do Prezesa Zarządu PUK 18 maja.

Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15w ramach Działania 6.04 Gospodarka Wodno-Ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podjął Zarząd Województwa Lubelskiego 16 maja.

Przed podpisaniem umowy PUK jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy do przygotowania i złożenia pełnej dokumentacji. Z tym nie będzie problemu: – Dokumentację mamy już gotową - zapewnia prezes PUK Sławomir Sałata - przed wysłaniem jedynie ponownie ją sprawdzimy.

Ponadto prezes PUK skomentował przebieg sprawy. Przypomnijmy, że rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie trwało 11 miesięcy. Negatywną ocenę wniosku radzyński PUK otrzymał 25 listopada 2016 roku.

- Nie zgodziliśmy się z nią i złożyliśmy protest, który został rozpatrzony pozytywnie w dniu 26 stycznia 2017 roku - przypomina S. Sałata. - Liczyliśmy na szybszą reakcję urzędników Urzędu Marszałkowskiego i niezwłoczne umieszczenie projektu na liście do dofinansowania. Stało się inaczej. Cierpliwie czekaliśmy, jednak po około dwóch miesiącach napisaliśmy pismo z prośba o informację dotyczącą wskazania terminu, kiedy znajdziemy się na liście do dofinansowania. Otrzymaliśmy zdawkową odpowiedź, w której przytoczono część regulaminu dotyczącego w/w. Uznaliśmy, że jest to najzwyklejsze odwlekanie terminu umieszczenia naszego Przedsiębiorstwa na liście. Napisaliśmy kolejne pismo, w którym wskazywaliśmy Zarząd Województwa Lubelskiego do podjęcia decyzji w sprawie wskazania daty, która będzie wiążąca dla spełnienia wymogu dostarczenia dokumentacji i załączników przed podpisaniem umowy na dofinansowanie. W dniu 18 maja 2017 roku otrzymaliśmy informację, że dnia 16 maja 2017 zostaliśmy umieszczeni na liście.

Zastanawiamy się, czy jest do normalne, czy też jest to wyraz pewnej niechęci do naszego Przedsiębiorstwa…? Od pozytywnego rozstrzygnięcia naszego protestu minęło ponad 5 miesięcy. Dlaczego tak długo czekaliśmy na informację? Wniosek dotyczy bardzo ważnych i potrzebnych naszemu Miastu inwestycji w infrastrukturę służącą społeczności Radzynia. Inwestycje wykonujemy nie dla nas, tylko dla tych, którzy sieć wodociągową użytkują.

 

MAPA INTERAKTYWNA

Mapa interaktywna

PROJEKTY UNIJNE RPO WL 2007 - 2013

Projekty Unijne 2007-2013

ostrzezenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Koncert "Szlachetna Paczka"

25 listopad 2017 18:00

Wieczór autorski z Agatą Grzybowską

01 grudzień 2017 18:00

Spotkanie z fantastyką

02 grudzień 2017 14:00

Kiermasz Mikołajkowy

03 grudzień 2017 14:00

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

BUDŻET OBYWATELSKI

budzet obywatelski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA

ZAPROSZENIA

Zaproszenia na Sesje Rady Miasta

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

e mapa radzyn podl

REWITALIZACJA MIASTA

MIASTA PARTNERSKIE

Miasto partnerskie Egyek WęgryMiasto partnerskie Nowy Tomyśl Polska

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Trasa ścieżki rowerowej

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Mapa zagospodarowania przestrzennego