Polish English Hungarian
Dzisiaj jest: 22 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Podsumowanie "Miejskiego Programu Rewitalizacji"

DSC 0011Konferencja podsumowująca przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023 odbyła się 17 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. - Przygotowujemy kilkanaście programów rewitalizacyjnych, zapewniam, że te państwa projekty podstawowe są naprawdę dobrze przemyślane i ważne – powiedział Piotr Janczarek - prezes Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych, która przygotowywała program.

Po prezentacji przygotowanego programu, zostanie on przedstawiony na sesji Rady Miasta. Przyjęcie projektu przez radnych jest warunkiem kolejnego etapu – zarejestrowania w Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu wzięli także udział: przedstawiciele Miasta z burmistrzem Jerzym Rębkiem, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, mieszkańcy miasta zainteresowani problematyką. W konferencji uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Miasta, której przewodniczy Waldemar Panasiuk.

- Dokument ma charakter strategiczny z elementami planistycznymi. W najbliższych latach będzie miał dość duże znaczenia dla realizacji wielu ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych i gospodarczych, a przede wszystkim społecznych na terenie miasta. Będzie drogowskazem, planem do realizacji w sumie kilkudziesięciu projektów rewitalizacyjnych – mówił prezes Piotr Janczarek. Mówca podkreślił, że w czasie opracowania jego firma miała "duże i profesjonalne wsparcie ze strony Urzędu Miasta, firm, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych".

Program przygotowywany był od początku grudnia 2016 r. W tym czasie odbyło się w Radzyniu 5 spotkań o charakterze informacyjnym i konsultacyjnym. Do udziału w nich byli zapraszani wszyscy mieszkańcy Radzynia. Dokonano szczegółowej diagnozy, obejmującej teren całego miasta. Ustalony został obszar, na którym koncentrują się negatywne zjawiska w pierwszej kolejności społeczne, następnie gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalno, techniczne. Na tej podstawie wyznaczony został obszar rewitalizacji. Uczestnikom spotkania zaprezentowano mapę z obszarem Radzynia Podlaskiego, który został objęty Programem Rewitalizacji. Obszar zajmuje powierzchnię 316,52 ha, co stanowi 16,3% powierzchni miasta. Obejmuje 38 ulic położonych na przestrzeni od Koszar do ulicy Budowlanych, z obszarem zespołu pałacowo-parkowego. Na tym terenie mieszkają 4 723 osoby, co stanowi 29,85% mieszkańców.

Po przedstawieniu metodologii tworzenia programu, Piotr Janczarek zaprezentował objęte nimi projekt rewitalizacyjne.

W pierwszej grupie znalazły się duże projekty infrastrukturalne, zaproponowane przez Urząd Miasta. Są to:

1. Rewaloryzacja budynku Oranżerii z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu, czyli zespołu pałacowo-parkowego w Radzyniu Podlaskim.

2. Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim.

3. Rewitalizacja placu publicznego Rynek w Radzyniu Podlaskim.

4. Rewitalizacja pałacu w zespole pałacowo-parkowym.

5. Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Budowlanych nr 2a w Radzyniu Podlaskim.

6. Mieszkania dla bezdomnych i noclegownia „Przytulisko" – przebudowa budynku przy ul. Budowlanych 8 b w Radzyniu Podlaskim.

7. Rewitalizacja placu publicznego – pl. I. Potockiego w Radzyniu Podlaskim.

8. Ścieżka rowerowa od ul. Międzyrzeckiej do ul. Budowlanych w Radzyniu Podlaskim.

9. Budowa skateparku w Radzyniu Podlaskim.

W kolejnej grupie tzw. projektów miękkich, zaspokajających bezpośrednio potrzeby społeczne, znalazły się projekty złożone przez organizacje pozarządowe

10. Centrum Organizacji Pozarządowych (zgłoszone przez Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury "Stuk-Puk")

11. Akcja? Aktywizacja! - zgłoszony przez FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI i INNOWACJI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego)

12. Dom Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych (Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ósmy Kolor Tęczy").

13. "Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” (Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy)

W obiektach zrewitalizowanych ROK oraz organizacji współpracujące złożyły następujące projekty:

14. Plener Malarski "Zmalujmy Radzyń"

15. Analogowo-Cyfrowe Archiwum Fotograficzne Miasta Radzyń Podlaski.

16. Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską "Oranżeria".

MOPS i OHP złożyły kolejne projekty, które znalazły się w programie rewitalizacji:

17. "Rodzina Jest Najważniejsza" (MOPS)

18. "Spójrz to ja" (MOPS)

19. „Aktywizacja, Integracja w OHP” (Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy)

20. „Nowa praca-cyfrowa praca” (Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy)

Oprócz podstawowych - na liście znalazły się projekty zgłoszone przez Powiat Radzyński i wspólnoty mieszkaniowe

1. Remont budynku po byłej szkole Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim oraz zagospodarowanie terenu (Powiat Radzyński)

2. Remont budynku po byłym sklepie wraz z wyburzeniem budynków gospodarczych i zagospodarowaniem terenu nieruchomości (Powiat Radzyński)

3. Remont budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz drogi powiatowej ul. Gwardii (Powiat Radzyński)

4. Remont oraz wyburzenie istniejących budynków po warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim. Zagospodarowanie terenu (Powiat Radzyński)

5. Termomodernizacja budynku, wymiana okien i remont dachu siedziby Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. Zagospodarowanie i urządzenie terenu nieruchomości (Powiat Radzyński)

6. Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego (Wspólnota Mieszkaniowa)

7. Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (Powiat Radzyński)

8. Likwidacja lokalnej kotłowni SM DOM (Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOM")

Wszystkie projekty spełniają odgórne wytyczne: mają wymiar społeczny, gospodarczy, przestrzenny, techniczny. Te największe kumulują po kilka wymiarów w jednym projekcie – referował Piotr Janczarek: - Renowacja radzyńskich zabytków to nie sztuka dla sztuki i poprawa estetyki miasta, ale także środek do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta, otwarcia go dla turystów, przyciągnięcia inwestorów, a więc w sposób pośredni i bezpośredni dotykają kwestii społecznych, służą zaktywizowania sfery społecznej.

Głównym źródłem finansowania jest działanie 13.3. RPO. Na działanie dla miast województwa lubelskiego zostało przeznaczonych prawie 60 mln euro. - Nie jest to tak dużo. Na realizację tylko radzyńskich projektów przydałoby się kilkadziesiąt milionów złotych. A inne miasta przygotowują projekty równie duże jak przygotował je Radzyń. Konkurencja będzie silna. Może przejdzie 1/4 do 1/3 przygotowanych projektów.

A jest o co walczyć, bo dofinansowanie będzie sięgało ponad 80%. Miasto na swoje projekty może pozyskać ok. 9 mln zł.

Formalnym warunkiem do tego, y składać wnioski o dofinansowanie, jest stworzenie "Miejskiego Programu Rewitalizacji".

MAPA INTERAKTYWNA

Mapa interaktywna

PROJEKTY UNIJNE RPO WL 2007 - 2013

Projekty Unijne 2007-2013

ostrzezenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Koncert "Szlachetna Paczka"

25 listopad 2017 18:00

Wieczór autorski z Agatą Grzybowską

01 grudzień 2017 18:00

Spotkanie z fantastyką

02 grudzień 2017 14:00

Kiermasz Mikołajkowy

03 grudzień 2017 14:00

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

BUDŻET OBYWATELSKI

budzet obywatelski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA

ZAPROSZENIA

Zaproszenia na Sesje Rady Miasta

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

e mapa radzyn podl

REWITALIZACJA MIASTA

MIASTA PARTNERSKIE

Miasto partnerskie Egyek WęgryMiasto partnerskie Nowy Tomyśl Polska

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Trasa ścieżki rowerowej

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Mapa zagospodarowania przestrzennego