Polish English Hungarian
Dzisiaj jest: 22 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Województwa Lubelskiego anulował nabór wniosków: Dotacje na park jeszcze nie przepadły!

palacSprawa dotacji na rewitalizację parku ma swój dalszy ciąg. Okazuje się, że Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą z dn. 21 lutego br. anulował konkurs, w którym Miasto Radzyń Podlaski składało wniosek o dotację i w którym wniosek ten został ze względów formalnych odrzucony. Tym samym unieważniona została lista także projektów wcześniej zatwierdzonych do dofinansowania. W lipcu będzie można zgłaszać wnioski od nowa.

W konsekwencji anulowania konkursu Urząd Marszałkowski dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków w 2017 roku w działaniu 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, w ramach którego przewidziane są działania związane m.in. z ochroną i zachowaniem zabytkowych ogrodów i parków, i założył nabór wniosków w tym działaniu w lipcu. Oznacza to możliwość ubiegania się przez Miasto Radzyń Podlaski o dotacje na rewitalizację parku w nowym naborze. Przypominamy, że sprawę odrzucenia wniosku rozpatruje obecnie Naczelny Sąd Administracyjny.

- Oczywiście w dalszym ciągu będziemy się starać o środki pomocowe na rewitalizację parku – zapewnia Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. Dodaje, że w kontekście decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego powstaje kilka kwestii. - Nie znamy powodów, dla których konkurs został anulowany - uzasadnienie nie zostało opublikowane na stronach Urzędu Marszałkowskiego, a przecież jest to bardzo istotne z puntu widzenia podmiotów aplikujących o środki pomocowe. Ponadto oczekujemy na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego - czy w kontekście anulowania konkursu będzie dalej rozpatrywał nasz protest w sprawie odrzucenia wniosku. Mam nadzieję, że do końca kwietnia NSA rozstrzygnie tę sprawę. Jest to dla nas o tyle ważne, że chcąc wystąpić z nowym wnioskiem, musimy mieć pewność, czy poprzedni wiosek był poprawnie skonstruowany i sąd potwierdzi celowość, słuszność i profesjonalizm naszych działań czy też nie.

Komunikat o anulowaniu konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne został opublikowany 27 lutego na stronie http://rpo.lubelskie.pl/nabor-790-_uchwala_nr_clxiv_3331_2017_z_21.html. Oto jego pełny tekst:

Uchwałą Nr CLXIV/3331/2017 z 21 lutego 2017 roku Zarządu Województwa Lubelskiego anulował konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Powyższy konkurs został ogłoszony na podstawie uchwały nr LXVI/1392/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15.

W związku z anulowaniem konkursu, o którym mowa, uchylona została również Uchwała nr CXLV/2993/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z 6 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15. W związku z powyższym umowy o dofinansowanie dotyczące projektów wybranych do dofinansowania w anulowanym konkursie nie zostaną zawarte.

W najbliższym czasie zaktualizujemy harmonogram ogłaszania konkursów na 2017 rok, w którym uwzględnimy ponowne ogłoszenie konkursu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Budżet nowego konkursu nie będzie niższy, niż pula środków w anulowanym konkursie. Ponadto ponownie ogłoszony konkurs będzie dotyczył tych samych typów beneficjentów oraz rodzajów projektów co anulowany konkurs.

MAPA INTERAKTYWNA

Mapa interaktywna

PROJEKTY UNIJNE RPO WL 2007 - 2013

Projekty Unijne 2007-2013

ostrzezenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Koncert "Szlachetna Paczka"

25 listopad 2017 18:00

Wieczór autorski z Agatą Grzybowską

01 grudzień 2017 18:00

Spotkanie z fantastyką

02 grudzień 2017 14:00

Kiermasz Mikołajkowy

03 grudzień 2017 14:00

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

BUDŻET OBYWATELSKI

budzet obywatelski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA

ZAPROSZENIA

Zaproszenia na Sesje Rady Miasta

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

e mapa radzyn podl

REWITALIZACJA MIASTA

MIASTA PARTNERSKIE

Miasto partnerskie Egyek WęgryMiasto partnerskie Nowy Tomyśl Polska

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Trasa ścieżki rowerowej

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Mapa zagospodarowania przestrzennego