Polish English Hungarian
Dzisiaj jest: 23 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet obywatelski Miasta Radzyń Podlaski na 2018 rok - konsultacje społeczne

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski o przystąpieniu do konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza nabór i zaprasza do składania propozycji zadań o zasięgu gminnym do budżetu obywatelskiego Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w terminie od 4 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r., poprzez złożenie wniosku na odpowiednim formularzu osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32 (1 piętro) w godz. 7.30 - 15.30 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Budżet obywatelski 2018”.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne i możliwe do pobrania od dnia 3 lipca 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski www.radzyn-podl.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu (sekretariat - I piętro oraz pokój 306 - III piętro).

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Radzyń Podlaski, który najpóźniej w dniu zgłoszenia wniosku ukończył 16 lat.

Planowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski na rok 2018 ustalona zostaje do wysokości 100 000 zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjno - konsultacyjnym na temat idei budżetu obywatelskiego, zasad jego funkcjonowania, zasad zgłaszania i opiniowania zadań, procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji, które odbędzie się 3 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32 (parter), o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do włączenia się w proces zarządzania Miastem Radzyń Podlaski.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
/-/ Jerzy Rębek

MAPA INTERAKTYWNA

Mapa interaktywna

PROJEKTY UNIJNE RPO WL 2007 - 2013

Projekty Unijne 2007-2013

ostrzezenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Zapraszamy na Recital Chopinowski w ramach XXXIV Dni Karola Lipińskiego

28 październik 2017 18:00

Wystawa plastikowych modeli redukcyjnych

29 październik 2017 12:00

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

BUDŻET OBYWATELSKI

budzet obywatelski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA

ZAPROSZENIA

Zaproszenia na Sesje Rady Miasta

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

e mapa radzyn podl

REWITALIZACJA MIASTA

MIASTA PARTNERSKIE

Miasto partnerskie Egyek WęgryMiasto partnerskie Nowy Tomyśl Polska

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Trasa ścieżki rowerowej

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Mapa zagospodarowania przestrzennego